Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL), Türkiye çapında örgütlenmiş satıcı, servis sağlayıcı, tamirci ve benzer organizasyonlardan toplatılması, taşıtılması ve uygun yöntemlerle geri kazandırılması amacıyla, BRİSA, CONTINENTAL, GOODYEAR, MICHELIN ve PIRELLI firmaları bir araya gelerek, 2007 yılının Nisan ayında LASDER/Lastik Sanayicileri Derneğini kurmuşlardır. 2008 yılında BAYTUR, İNCİTAŞ ve 2010 yılında ANLAŞ’ın katılımı ile üye sayısı 8’e çıkmıştır.

Derneğimiz ÖTL yönetim sisteminin oluşturulması sonrasında, Türkiyede üretim ve ithalat yapan tüm özel ve tüzel kişileri eğer isterlerse ve koşullar uygun ise üye yapacak, üye olmak istemeyenlerin ise, maliyetlerin karşılanması koşuluyla ÖTL’lerini toplayacak ve böylece ÖTL toplama sisteminin yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışacaktır.

Derneğimizin tüzüğümüzde belirlenen amaçlarından ilki ve önemlisi, tüzüğün 3. maddesinde belirtildiği üzere “Ömrünü tamamlamış lastiklerin (ÖTL) çevreye olan zararını en aza indirgemek için ÖTL yönetimini üstlenmek” dir.

LASDER’in bir diğer amacı ise, “Sektör ve ürünlerle ilgili olarak kamuoyunu ve tüketiciyi bilinçlendirme ve bilgilendirme amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek” tir. Bu amaç ile ÖTL konusunda Dernek olarak faaliyetler yapacak, ayrıca çeşitli kurumlarca verilen eğitim faaliyetlerine, dernek olarak katılımımız sağlanacak ve tüketicilerin eğitimi ve bilinçlendirmesi mümkün olabilecektir.

LASDER, Avrupa Birliği üyesi olup, üretici sorumluluğuna göre ÖTL yönetim sistemi uygulayan ülkelerin sistemlerini incelemiş ve kurduğu “ÖTL Yönetim Sistemi”nin AB’ye uyumu konusunda ETRMA ile işbirliği sağlamıştır.

Derneğimiz, Çevre ve Orman Bakanlığı ile, Yönetmeliğin hazırlanması sırasında olduğu gibi, uygulamalardan da elde edilen tecrübelerin ışığında oluşan bilgilerin mevzuata eklenmesi, çıkarılması ve diğer olası değişikliklerin yapılabilmesi için Bakanlık ile iletişim içinde olmaya devam etmektedir.

Derneğimiz, bu konular ile ilgili, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için sürekli iletişim içinde olacak ve olası gelişmelerin uygulanabilmesi için uygun ortamın yaratılmasında Bakanlık ile işbirliği yapacaktır. Bu faaliyetleri yanında ayrıca, kamunun ÖTL konusundaki eğitiminin sağlanması için uygun yerlerde uygun görsel malzemelerle eğitimi destekleyecek faaliyetler yaparken, konu ile ilgli kurumlarla ortak toplantılar yapacak ve yapılacak bu tür toplantılara katılım sağlayacaktır.